Политика за личните данни

 

Тази политика се прилага за всички наши клиенти, ползващи нашите услуги чрез поръчка от Сайта или проявяващи интерес към същите чрез изпращане на запитвания.

Защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни е всяка информация или набор от такава, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора , който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да изпратим от Вас.

 

1.     Кой сме ние и как може да се свържете с нас?

Ние сме „Хидролукс Груп“ ЕООД със седалище град Монтана, ул. Дунав 8, ЕИК:BG205632778, МОЛ: Цветомир Георгиев

Може да се свържете с нас на имейл hydroluxgroup@gmail.com

Телефон за контакт: +359 892 484 337

Нашият уебсайт – www.hydrolux.bg

 

2.     Субекти, чиито данни обработваме.

Във връзка със сключване и изпълнение на договори, отговор на запитвания, издаване на фактури, събиране на статистически данни „Хидролукс Груп“ ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

a)     Физически лица, ползватели на Сайта / Страницата без регистрация;

b)     Физически лица, ползватели на Сайта / Страницата с регистрация, като потребители / клиенти;

c)     Физически лица, отправили запитвания (вкл. Чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „Хидролукс Груп“ ЕООД, респективно към нашия сайт и в социалните мрежи;

d)     Физически лица, с които НИЕ сключваме договори за продажба от разстояние чрез сайта, по имейл, чрез социалните мрежи;

 

3.     Лични данни, които обработваме

В зависимост от причината, наложила обработката на лични данни, видът на тези данни може да се различава. Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл.9 и чл.10 от Регламента.

a)     Данни предоставени при извършване на поръчка или извършване на регистрация в Сайта.

За да изпълним сключен между Вас и „Хидролукс Груп“ ЕООД договор от разстояние (поръчка), изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате възможностите за сключване на договор за продажба от разстояние, предоставяни чрез Сайта или фейсбук страницата.

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължения или доброволния характер на предоставяне на данни. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим съответния договор:

-        Вашите индивидуализиращи данни (имена, електронна поща, телефон за връзка и адрес за доставка при поръчка)

-        Единен граждански номер – заявено от Ваша страна желание за издаване на фактура, в качеството си на физическо лице;

-        Вашата информация за плащане (например банкова карта);

Основания за обработка на данните: Вашето изрично съгласие за съхраняване и обработка на личните данни, предоставени при създаването на регистрация в www.hydrolux.bg

b)     Хидролукс Груп не събира и не обработва специални категории лични данни, разкриващи:

-        Расов или етнически произход;

-        Политически възгледи;

-        Религиозни и философски убеждения;

-        Генетични, биометрични данни;

-        Здравословно състояние;

 

c)     Личните данни са предоставени на администратора Хидролукс Груп от лицата, за които се отнасят.

 

В случай, че сте избрали да съхраните информация за Вас в Сайта чрез регистрация на профил в същия, то ние съхраняваме горепосочените данни, както и история на поръчките, направени от всеки регистриран на Сайта акаунт.

В определени случай Вие имате възможност да споделяте информация със социални мрежи или да използвате техните сайтове, за да създадете своя профил или да свържете профила си с нашия уебсайт със съответната социална мрежа. Чрез свързването на Вашия профил в социална мрежа с Вашия акаунт в нашия уебсайт, Вие ни разрешавате да получим достъп до Вашите лични данни , обработвани от съответната социална мрежа.

 

4.     Принципи при събиране, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.

 

a)     Принципи при обработка на Вашите лични данни;

-        Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-        Ограничение на целите на обработване;

-        Свеждане на събираните данни до минимум;

-        Точност на данните;

-        Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

-        Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

5.     Какви са целите и основания на обработването?

 

1)     Предоставяне на услуги на нас във Ваша полза.

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

-        Създаване и управление на профил в платформата.

-        Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите.

-        Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчки, закупените стоки или услуги.

-        Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби.

-        Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби.

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случай е необходимо за сключване и изпълнението на договор между „Хидролукс Груп“ ЕООД и Вас.

Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 

6.     Защита на нашите законни интереси.

Възможно е да има случай, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

-        Мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата срещу кибератаки.

-        Мерки за предотвратяване  и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи.

-        Мерси за управление на различни други рискове.

 

7.     На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или да даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

-        Доставчици на куриерски услуги;

-        Доставчици на платежни / банкови услуги;

-        Доставчици на маркетингови / телемаркетингови услуги;

-        Доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

-        Доставчици на ИТ услуги;

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти – трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори сключени с тях.

 

8.     Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт  във „Хидролукс Груп“.

Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законови интереси го налагат.

 

9.     Маркетинг.

Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим.

Можете да ни информирате, че не желаете да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

 

10.  Политика за използване на бисквитки.

a)     Сайтът www.hydrolux.bg използва бисквити, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

b)     Защо са необходими?

-        Чрез бисквитите ние Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и е възможно използването на пълната функционалност на сайта.

d)     Можете да упражните всичките си права относно защитата на Вашите лични данни , чрез искане в свободен текст, изпратено до Хидролукс Груп ЕООД на посочените адреси, което да съдържа недвусмислено и ясно волеизявление за това и ви идентифицира като субект на данните, за които искате конкретна промяна.

Ø  За да можем да Ви идентифицираме, изпратете Вашето Искане по един от следните начини:

·       Чрез електронно писмо до hydroluxgroup@gmail.com, изпратено от електронната поща, която е използвана при създаването на профила;

·       Чрез кратко текстово съобщение (SMS) до телефон +359892484337, изпратен от телефонния номер, който е използван при създаването на профила;

·       Чрез съобщение по Viber, изпратено до акаунт телефон +359892484337, изпратено от телефонния номер, който е използван при създаването на профила;

 

11.  Вашите права.

a)     Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни;

·       Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;

·       Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранение на личните Ви данни.

·       Вие имате право да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни чрез отправяне на искане до Хидролукс Груп;

·       Вие имате право да поискате изтриване на свързани с Вас лични данни, а Хидролукс груп има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания;

·       Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·       Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·       Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Хидролукс Груп;

·       Хидролукс Груп не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

b)     Право на ограничаване на обработването;

·       Вие имате право да изискате от Хидролукс Груп да ограничи обработването на свързани с Вас данни когато;

·       Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Хидролукс Груп да провери точността на личните данни;

·       Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

·       Хидролукс Груп не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

·       Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Хидролукс Груп имат преимущество пред Вашите интереси;

·       Ако Хидролукс Груп установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

c)     Хидролукс Груп не е длъжен да Ви уведомява, ако:

·       Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушаването на сигурността;

·       Е влез в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

·       Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

·       Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено преди то да бъде оттеглено.

 

12.  Промени в политиката за поверителност.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

13.  Въпроси, искания, жалби.

В случай на нарушаване на правата Ви за обработване не личните данни съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1)     Наименование: Комисия за защитата на личните данни

2)     Данни за кореспонденция: гр. София 1529, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

3)     Телефон:02 915 3 518

4)     Email: kzld@cpdp.bg

5)     Уеб уебwww.cpdp.bg